top of page

Tietosuojalauseke

Tämä tietosuojalauseke kattaa Adensy Oy:n tuottaman pilvipalvelun (jäljempänä ”sovellus” tai ”palvelu”).

 

TIETOSUOJALAUSEKE

Adensy Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
 

Mitä tietoja sovellus kerää?

Sovellus kerää käyttäjän tietoja kun käyttäjä asentaa ja käyttää sovellusta. Asennuksen ja käytön yhteydessä sovellus ei kerää eikä siihen pidä syöttää tietoja kuten henkilötunnus, postiosoite, luottokorttitiedot, puhelinnumero.

Käyttäjän tunnistavat tiedot:

  •  palvelun käyttäjätunnus, salasana

  • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
     

Palveluiden käytöstä automaattisesti generoituvat tiedot:

  • Sovellus saattaa kerätä päätelaitteeseen liittyviä tietoja kuten laitteen tyypin, yksilöivän id:n, IP- osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot (näihin kuitenkaan rajoittumatta).

  • Käyttäjän sovelluksessa suorittamiin toimintoihin liittyvää tietoa kuten työkirjaustiedot.

  • Sijaintitiedot (GPS, WLAN-verkostot, matkapuhelinverkon tukiasemat), mikäli käyttäjä on tätävarten antanut luvan sovelluksen asennuksen ja/tai käytön yhteydessä.

  • Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.
     

Miksi tietojani kerätään?

Keräämme vain sovelluksen käyttöön ja sen myöhempään raportointiin tarvittavaa tietoa kuten kirjautumiseen vaadittavat tiedot, sovellustoimintojen kautta generoituvat tiedot sekä palvelulokiin tallentuvat tiedot.
 

Miten tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin se sovelluksen käytön kannalta on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Miten henkilötietojani käsitellään?

Adensy Oy voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

 

Voidaanko henkilötietojani luovuttaa eteenpäin?

Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa.
 

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen esittämien vaatimusten mukaan.

Miten henkilötietojani suojataan?

Suojaamme henkilötietoja organisatorisin ja teknisin keinoin. Tällaisia keinoja ovat muun muassa käyttöoikeuksien valvonta ja rajoittaminen, salaustekniikat, turvalliset laitetilat, kulunvalvonta ja henkilöstön kouluttaminen.

Miten päätelaitteeni tietoja kerätään?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (engl. cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on erillinen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteeseen. Eväste sisältää tietoa mm. käyttäjän käyttämästä selaimesta ja sen versiosta.

Miten voin tarkistaa tai poistaa minusta kerätyt henkilötiedot?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa tai poistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tällöin on syytä olla yhteydessä palveluntarjoajaan, ks. kohta Yhteydenotot. Pyrimme käsittelemään pyyntösi kohtuullisessa ajassa.

Yhteydenotot

Adensy Oy, asiakaspalvelu@adensy.com

bottom of page