top of page

Api

Api

Rajapinnan osoite:

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/  + operaatio + parameterit

 

Tunnistautuminen

 

Rajapintakutsujen yhteydessä välitetään tunnistautumistiedot välittämällä parametrit apicode ja password. Tunnukset voidaan avata ottamalla yhteyttä tukeemme tuki@adensy.com.

 

Virheellinen tunnistautuminen palauttaa 403 – virheilmoituksen.

 

Tietolähteet

 

Rajapinnan kautta pääsee käsiksi lähes kaikkeen palveluun kirjattuun tietoon, jotka on eritelty jatkossa tietolähteinä. Alla on listattu useimmiten käytetyt tietolähteet.

 

Myynti ja asiakkuudet

 

Source (selite)

company (Yritysrekisteri)

contactperson (Kontaktirekisteri)

salesdocument (Dokumentit)

activity (Aktiviteetit)

lead (Liidit)

opportunity (Myyntimahdollisuudet)

quote (Tarjoukset)

quoteline (Tarjousrivit)

 

Tilaukset ja laskutus

 

Source (selite)

contract (Tilaukset)

contractlineitem (Tilausrivit)

invoice (Laskut)

invoicelineitem (Laskurivit)

 

 

Työnohjaus ja ajojärjestely

 

Source (selite)

person  (Työntekijät / autot)

task (Asiakastyöt / Ajot)

workrecord (Tuntikirjaukset)

taskmaterialline (materiaalit / tavarat)

 

Operaatiot

 

Nimi ja kuvaus

add Rivin lisäys tietokantaan

update Rivin päivitys

delete Rivin poistaminen

list Rivien listaus

deletedlist Poistettujen rivien listaus

get Yksittäisen rivin haku

search Haku

dictionary/fields  Kenttien kuvaus

 

 

Add

 

Tässä esimerkissä lisätään henkilö kontaktirekisteriin.

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/add?apicode= adensydemo&password=api2018&source=contactperson&data={

  "firstname": "Erkki2",

  "lastname": "Esimerkki",

  "company": "192228",

  "jobtitle": "Sihteeri",

  "phonenumber": "09B3583493493",

  "mobilephone": "09B3583493493",

  "email": "Erkki@uusioy.fi"

}

Parametrit:

 

Source:                               Tietolähde, johon rivi lisätään

data:                                    JSON – muotoiltu tietosisältö, jossa uuden rivin tiedot.

 

Vastausviesti:

 

Sisältää seuraavat tiedot:

 

Success:                             tieto siitä, onko operaatio onnistunut

Rowid:                                uuden rivin tunniste

 

{"rowid":344160,"success":true}

 

Update:

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/update?apicode=jsonapi2018&password=1&rowid=290314&source=contactperson&data={

  "firstname": "Erkki",

  "lastname": "Esimerkki",

  "jobtitle": "Toiminnanjohtaja",

  "phonenumber": "\u002B358405512345",

  "mobilephone": "\u002B358405512345",

  "email": "erkki@sininauha.fi"

}

 

 

Parametrit:

 

Source:                               Tietolähde, johon päivitys kohdistuu

data:                                    JSON – muotoiltu tietosisältö, jossa uuden rivin tiedot.

rowid:                                 Rivin tunniste

 

Vastausviesti:

 

Sisältää seuraavat tiedot:

 

Success:                              tieto siitä, onko operaatio onnistunut

Rowid:                                päivitetyn rivin id (pysyy samana)

 

 

response {"rowid":290314,"success":true}

 

Delete

 

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/delete?apicode=jsonapi2018& password=1&rowid=343620&source=contactperson

 

 

Parametrit:

 

Source:                               Tietolähde, johon päivitys kohdistuu

rowid:                                 Rivin tunniste

 

 

Vastausviesti:

 

Sisältää seuraavat tiedot:

 

Success:                              tieto siitä, onko operaatio onnistunut

Rowid:                                poistetun rivin id (pysyy samana).

 

 

 

{"rowid":343620,"success":true}

 

 

List

 

Tässä esimerkissä haetaan tietoja kontaktirekisteristä.

 

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/list?apicode=jsonapi2018&password=1&source=contactperson&order=editeddate&limit=1&returnfields=firstname,lastname,company&lastsynced=2018-09-09 00:00:00

 

Parametrit:

 

Source:                               Tietolähde, josta tietoja haetaan

Order:                                 Paluuaineiston jäjestys

Limit:                                   Maksimi palautettavien rivien määrä

Returnfields:                      Palautettavat kentät.  Käytä All, jos haluat palauttaa kaikki kentät.

LastSynced:                        Aikaleima. Palautetaan ne rivit, joita on muokattu tai lisätty tämän jälkeen.

 

HUOM:

 

Maksimimäärä palautettavia rivejä on tällä hetkellä 1000. Suosittelemme käyttämään tätä operaatiota silloin kun tietoja synkronoidaan kahden ohjelma välillä. Muussa tapauksessa on suositeltavaa käyttää search-operaatiota.

 

Vastausviesti

 

Jokainen vastausviesti sisältää seuraavat kentät

 

Title:                                     Rivin otsikko

Versionnr:                           Rivin versionumero, joka kasvaa kun riviä päivitetään

Createdby:                          Rivin lisääjän käyttäjän ID

CreatedDate:                      Rivin lisäys pvm

Allowed-Operations:         Kun käytetään käyttäjäkohtaista tunnistautumista, palauttaa tiedot siitä mihin toimintoihin tällä tunnuksella on oikeus.

EditedBy:                            Viimeisimmän muokkauksen tehneen käyttäjän tunnus. Jos muokkaus tulee Extranetin kautta                                                           tunnus viittaa asiakkaan henkilöön, jolle on perustettu käyttäjätunnus.

EditedDate:                        Viimeisimmän muokkauksen pvm

 

ReturnFields:                     Rivin tiedot. Tietosisältö riippuu valitusta tietolähteestä.

 

[  
  {  
    "title":"Mikko Salla",
    "versionnr":28,
    "createdby":-1,
    "createddate":2009-12    -09,
    "allowed-operations":"list,view,add,remove,edit,viewhistory",
    "editedby":45,
    "editeddate":2018-10    -09,
    "rowid":58,
    "fields":{  
      "banphonemarketing":false,
      "segments":[  

      ],
      "lastname":"Salla",
      "extranetaccesstoorders":false,
      "isextranetuser":false,
      "needmanualupdate":false,
      "mobilephone":"",
      "jobtitle":"As3232",
      "contactclass":{  
        "title":"",
        "rowid":""
      },
      "defaultforcompany":{  
        "title":"",
        "rowid":""
      },
      "fullcontactsearchsuccess":false,
      "extranetaccesstoquotes":false,
      "unansweredcallcount":0,
      "customernr":"3",
      "companylinks":[  

      ],
      "mailchimpemail":"mikko.salla@jarr.fi",
      "phonenumber":"",
      "fax":"",
      "banemailmarketing":false,
      "allowmarketing":false,
      "fullcontactsearchdone":false,
      "extranetaccesstocontactpersons":false,
      "callliststatus":{  
        "text":"Kontaktoimaton",
        "listid":"0"
      },
      "firstname":"Mikko",
      "privatecustomer":false,
      "extranetaccesstoaddress":false,
      "isextranetadmin":false,
      "extranetaccesstoinvoices":false,
      "privatecustomerstatus":{  
        "text":"Ei asiakashistoriaa",
        "listid":"0"
      },
      "answeredcallcounttotal":0,
      "email":"mikko.salla@jarr.fi",
      "bansmsmarketing":false,
      "company":{  
        "title":"Jarr Oy",
        "rowid":46
      },
      "owner":{  
        "title":"Tero Nieminen",
        "rowid":321
      },
      "unansweredcallcounttotal":0
    }
  }
]

 

Vinkki toteutukseen:

 

1. Tämä operaatio voi palauttaa samoja rivejä kuin aikaisempi kutsu. Rajapinnan toteuttajana sinun tulee huomioida tämä mikäli tallennat tietoa toiseen järjestestelmään.

2. Kun käytät List-operaatiota ota, seuraavat suosittelemme että otat talteen viimeisimmän palautetun rivin editeddate - ajankohdan. Käytä sitä parameterina kun seuraavan kerran käytät tätä operaatiota samasta tietolähteestä.

3. Tämä metodi palauttaa vain tietyn ajankohdan jälkeen muokatut ja lisätyt rivit. Rajapinnan käyttäjän tulee käyttää ListDeleted-operaatiota tunnistamaan poistetut rivit.

ListDeleted

 

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/ json-v1/episteme2/production/deletedlist?apicode=jsonapi2018&password=1&lastsynced=2018-10-10 00:00:00

 

 

Parametrit:

 

LastSynced:                        Aikaleima. Palautetaan ne rivit,  jotka on poistettu aikaleiman jälkeen.

 

Vastausviesti:

 

Jokainen vastausviesti sisältää seuraavat kentät:

 

Dataclass:                           Tietolähde, johon poisto on kohdistettu

Rowid:                                Poistetun rivin tunniste.

 

 

[{"dataclass":"contactperson","rowid":296568}]

 

 

 

Get

 

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/get?apicode=jsonapi2018&password=1&rowid=290314&dataclass=contactperson

 

Parametrit:

 

Rowid:                                Rivin tunniste.

dataclass:                           Tietolähde, josta tiedot haetaan.

 

Vastausviesti:

 

Paluu viesti kuten list – operaatiossa.

 

Search

 

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/search?apicode=jsonapi2018&password=1&source=contactperson&query=firstname:mikko

 

Parametrit:

 

Source                                Tietolähde, josta tiedot haetaan.

Query:                                hakuehto, esim:

 

                                           firstname:mikko (kaikki, joiden etunimi on mikko)

                                           firstname*mik (kaikki, joiden etunimessä on teksti mik)

                                          

                                           Muut operaattorit:

                                          

> suurempi kuin

< pienempi kuin

 

usean operaattorin käyttö:

 

 

 

 

Vastausviesti:

 

Listaus ROWID-tunnisteista.

 

 

Dictionary/Fields

 

https://app.adensy.com/LoihdinApp/json-v1/episteme2/production/dictionary/fields?apicode=jsonapi2018&password=1&source=contactperson

 

Parametrit:

 

Source                                Tietolähde, jonka kentät listataan

 

 

Paluuviesti (Lyhennetty):

 

Huom: Asiakaskohtaiset lisäkentät näkyvät paluu viestissä _ext – alkuisina.

 

 

{  
  "id":"contactperson",
  "description":"kontakti",
  "fields":[  
        {  
      "id":"contactclass",
      "desription":"kontaktiluokka",
      "type":"object"
    },    {  
      "id":"firstname",
      "desription":"etunimi",
      "type":"text"
    },
    {  
      "id":"lastname",
      "desription":"sukunimi",
      "type":"text"
    },
    {  
      "id":"company",
      "desription":"yritys",
      "type":"object"
    },
        {  
      "id":"mobilephone",
      "desription":"matkapuhelin",
      "type":"text"
    },
 

bottom of page