top of page

Etla valitsi Adensyn

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos on yksityinen, voittoa tavoittelematon talouden tutkimus- ja ennustelaitos. ETLAssa tehdään tutkimuksia ja talousennusteita. Tutkimustyön tuloksia julkaistaan sekä kirjoina että Keskusteluaiheita-sarjassa. Vuosittain valmistuu 10-15 suurempaa tutkimushanketta. Ennustetoimen näkyvin julkaisu on kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Suhdanne. 

ETLAn yli 50 henkilön tutkimusyhteisö kehittää jatkuvasti valmiuksia vastata ajankohtaisiin kansantalouden, liiketalouden ja sosiaalipolitiikan tutkimushaasteisiin. ETLAn edustajia on jäseninä sekä julkisten viranomaisten että järjestöjen ja korkeakoulujen komiteoissa ja työryhmissä. ETLA on verkostoitunut kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimuslaitoksiin sekä tutkijoihin. ETLAlle on tärkeää, että tutkimustieto leviäisi yrityksiin, ETLAn taustayhteisöihin ja koko kansantalouteen. ETLA on myös merkittävä ekonomistien koulutuspaikka. 

Projektitutkimus- ja tietopalveluyksikkö Etlatieto Oy ja talousalan kirjoja kustantava Taloustieto Oy ovat ETLAn tytäryhtiöitä. Taloustieto Oy kustantaa myös ETLAn tutkimukset ja suhdanneraportit sekä järjestää talousseminaareja. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimisto työskentelee läheisessä yhteistyössä ETLAn kanssa, jakaen samat työskentelytilat. Johanna Soininen 
Toimitusjohtajan assistentti - Assistant to Managing Director 

 

"ETLAssa ei ollut kattavaa asiakasrekisterijärjestelmää vaan tiedot olivat useissa eri paikoissa ja eri henkilöiden takana. Kontaktien päivitys oli aikaa vievää. Samoja henkilöitä oli useissa listoissa eivätkä listat olleet yhteneviä. 

Otimme Adensyn käyttöön kesällä 2013. Adensyn avulla olemme saaneet kerättyä kaikki kontaktit ja tilaisuuksiin kutsuttavat henkilöt samaan paikkaan. Päällekkäisyydet ovat poistuneet ja ryhmien luonnin avulla on saatu selkeyttä ja järjestystä asiakasrekisteriin. Järjestämme myös tapahtumia ja jatkossa käytämme myös ilmoittautumisten vastaanottamiseen ja tapahtumien järjestämiseen Adensyä." 

Johanna Soininen 
Toimitusjohtajan assistentti - Assistant to Managing Director 
 

bottom of page